HÖGBERGSGATAN 12

Sigurd Persson

Sigurd Persson (1914-2003) var i grunden ädelsmed, men hans formgivning kom under hans livstid att få en imponerande bredd. 5-kronan med sin säkra design är kanske det mest välkända alstret. Vi är också många som är väl bekanta med hans kastruller, grytor och diskborstar. Sigurd rörde sig fritt mellan olika material, industridesign och det mer hantverksbaserade konstnärliga skapandet.

Stockholm

Sigurd föddes i Helsingborg och hans pappa var verksam silversmed. Han tillbringade mycket tid av sin uppväxt i pappans verkstad och det var självklart att han som äldsta son skulle överta den. Då det senare visade sig att fadern hade mycket svårt för sonens intresse av samtiden och det moderna formspråket uppstod en konflikt. Istället åkte Sigurd då till Stockholm och fortsatte sina studier. Redan efter ett år i huvudstaden lyckades han starta sin egen verksamhet på Högbergsgatan 12 där han också bodde i en lägenhet längre upp i huset,

Fotografi: Lennart af Petersens, 1955, Stadsmuseet i Stockholm.

Ateljébesök 1948

Radioprogram där radioproducenten och författaren Maud Reuterswärd besöker silversmeden Sigurd Persson i hans ateljé på Högbergsgatan i Stockholm.

Sveriges Radio, 16 min.

Bestickserien ”Servus” ritades för KF och presenterades på den stora utställningen H55 i Helsingborg, 1955,

Sigurds smycken

Djärva och oväntade möten mellan olika material är ett av Sigurds signum. Bland annat var det avståndet mellan öra och axel som han experimenterade med och hans mjukt eleganta funktionalism från 50- och 60-talen är välkänd för många.

Vera Nilsson

Lägenheten som Sigurd flyttade in i tog han över från konstnären Vera Nilsson (1888-1979) som flyttade in där 1928 med sin lilla dotter Ginga. Från den dagen blev Vera en hängiven Söderbo och kom att verka i samma kvarter i ytterligare 50 år. Utsikten från målarrummet vette in mot city, en vy vi kan se här i tavlan ”Utsikt från ateljén, Söder”.

Wolfgang Gessl

Wolfgang Gessl (1949-2017) kom från Wien med en önskan om att få bli lärling hos Sigurd. Han fick vänta och det dröjde till 1973 innan Wolfgang fick praktikplats i Perssons verkstad. 1980 fick han överta Sigurd Perssons silversmedja där han smidde såväl ädla smycken som korpus.Caroline hade Wolfgang Gessl som lektor under hennes utbildning på Konstfack.

Cirklar sluts

När jag gick på Konstfack hade jag Wolfgang som lärare. Att få överta verkstaden på Högbergsgatan 12 har varit speciellt. Rummen bär på mycket historia som är djupt sammanlänkat med silversmide. Nu är det min tur att göra den till min egna plats för fortsatt skapande.

Verkstaden som jag delar med Helena Sandström kallar vi nu för Atelier ädelsmide. Vi hittade en ask med Sigurd Perssons slitna etikett på i en låda och trots att det var knappt läsbart kunde vi se texten ”Atelier för ädelsmide” under hans namn. Vi tyckte att det var ett passande namn för vår gemensamma arbetsplats och samtidigt en uppskattande blinkning till personen som skapade den.