Groblad

Groblad är en välkänd växt inom den gamla folkmedicinen och namnet kommer av verbet ”gro” som förr även hade betydelsen ”läka”. Bladen lades på små sår för att de skulle läka fortare och Linné skrev 1755 i sin Svensk Flora att ”Allmogen använder med framgång de friska bladen som sårläkningsmedel”.

Kategori: