Lindlöv

1300 kr

Lindens löv är vackert hjärtformade och jag har gjort svagt välvda örhängen som passar fint på örsnibben. Linden räknas till de ädla lövträden vilket är träd som ses som särskilt ekonomiskt och ekologiskt värdefulla. Ädellövträden planteras ofta som vårdträd. Utöver lind räknas ek, bok, ask, alm, lönn och körsbär.

Silver

Storlek 22 mm långt

Tillverkade i Sverige

Kategori: